آشنایی با فلش

آشنایی با فلش

مقدمه

اگر قصد داريد يك سايت وب داشته باشيد به احتمال زياد مشتاق هستيد كه مردم به ديدن ان بيايند. براي ازرسيدن به اين مقصود سايت شما بايد جاذبه داشته باشد. فلش ماكرومديا يك ابزار خيلي پر طرفدار  براي ايجاد سايتهاي پر جاذبه و پويا ميباشد. با فلش ميتوان به سايت وب پويا نمايي  (انيميشن)وتعامل بخشيدو ديگران را علاقمند به ديدار مجدد ان نمود. البته براي توليد همه اين محتواي زيبا وجالب بايد  استفاده از  فلش را بياموزيد تا بتوانيد ان را در سايت وب قرار دهيدفلش باتوسل  به فرايندي به نام ميانگذاري متحرك سازي را اسان ميكند.در اصل شما در اين به فلش ميگوييد كه در كجا متحرك سازي را شروع كند و در كجا ان را خاتمه دهد.پس از انجام اين مرحله فلش به طور خودكار همه فريم‌هاي مابين را توليد مي‌كند.