پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

رشته : علوم تربیتی 

چكيده: 

از آنجا كه نهاد آموزش و پرورش به خاطر تكيه بر گسترده ترين سرمايه ملّي بيشترين سهم را در رشد، سازندگي و اعتلاي ملي ايفا م يكند و رسيدن به كشوري برتر در منطقه به عنوان آرمان سند چش مانداز بيست ساله ملي، بدون توجه به رشد و بالندگي اين نهاد ناممكن است، هرگونه بازكاوي و بررسي وضعيت كنوني اين نهاد كاري ضروري و اجتناب ناپذير است. مقاله حاضر در صدد آن است كه با نگاهي گذرا اين مسئله را بررسي كند. بر اين اساس، در اين مقاله پس از مباحث مقدماتي، چهار مبحث مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از:

  1. سطوح انتظارات از نهاد آموزش و پرورش؛ در اين مبحث با عطف توجه به دانش آموزان به عنوان ثمرههاي اصلي اين نهاد ، انتظارات از آموزش و پرورش در اين عرصه در پنج ساحت علمي، ديني، اخلاقي، فرهنگي و انقلابي برشمرده شده است.
  2. علل و عوامل كاستيها و ضعفها؛ در اين مبحث عوامل درون سازماني و برون سازماني نهادآموزش و پرورش به صورت گذرا مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان كليدي: آموزش و پرورش، چالشهای فرهنگی و اقتصادی ، تعليم و تربيت انسان‌ها ،فلسفه اجتماعی،نهاد آموزشی، اتلاف آموزشي

مقدمه:

گستردگي تغييرو تحولات بوجود آمده در حوزه هاي مختلف سياسي واقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، فرصتها و چالشها و تهديدها يي را بصورت متنوع و گسترده اي  بوجود مي آورد كه گريزي از آنها نيست و مي توانند به نوعي تاثيرات مثبت يا منفي خود را در ابعاد مختلف در زندگي بشر به جا بگذارند .اما نكته قابل تامل در اين رابطه  آن است كه آيا ما بايد هميشه فرصت را فرصت و تهديد را تهديد تلقي كنيم؟آيا نوع ديدگاه ما به آنچه اتفاق مي افتد ويا خواهد افتاد و نوع عكس العمل ما به اتفاقات،نمي تواند برآنها هيچ تاثيري داشته باشد؟ از اين ديدگاه به نظر مي رسد نه فرصت به ذات خود فرصت است و نه تهديد اينگونه. بلكه نوع نگاه و شناخت ما به آنچه اتفاق مي افتد، آگاهيمان نسبت به توانمنديها و ضعفهايمان ، چگونگي سرعت واكنش به رويدادها و نوع مديريت مان در برخورد با تهديدها و فرصتها مي تواند تعريف كننده ماهيت و آثار مثبت يا منفي رويدادها باشد. چراكه با عكس العمل مناسب ومديريت به موقع ، منطقي ، علمي و درست مي توان يك تهديد را به فرصت و فرصت را به تهديد تبديل كرد .پس اگر از فرصتها خوب استفاده نكنيم ما را به چالش خواهند كشيد و به تهديد تبديل خواهند شد و اگر تهديدها را به چالش بكشيم به فرصت تبديل  مي شوند . آموزش و پرورش نيز از اين انديشه و نگرش مستثني نيست و مملو از فرصتها  ، چالشها و تهديدها ست و مي توان با اين ديدگاه  از فرصتها خوب استفاده كرد و فرصتهاي زيادي براي رشد و پيشرفت بوجود آورد . اما بروز چنين اتفاقي يك شرط دارد و آن اينكه ما امكانات سخت افزاري و نرم افزاري واز همه مهمتر در حيطه مديريت و كاركردهاي آن نظير برنامه ريزي و اجرا از شرايط مناسبي برخوردار باشيم و از هر گونه شتابزدگي در برنامه ريزيها و اجرا ، كه  از پشتوانه عميق كارشناسي و همچنين اجراي آزمايشي برخوردار نيستند ، دوري كنيم  ودربرنامه ريزي ، اجرا و نظارت وارزيابي ، مشاركت همه اقشار را به كمك بطلبيم


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts آموزش و پرورش
logo-samandehi