ترجمه قابلیت اطمینان در شبکه های سنسور بی سیم

ترجمه قابلیت اطمینان در شبکه های سنسور بی سیم

Reliability in Wireless Sensor Networks

رشته : کامپیوتر / مخابرات

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی  اینجا  کلیک نمایید

چکیده :

در این مقاله، ما یک روش منحصر به فرد ارائه می کنیم که سطح خوشه داده قابلیت اطمینان با مصرف انرژی پایین ارائه را دهد. قبل از ارائه الگوریتم، ما یک الگوریتم انتخاب خوشه را با طول عمر طولانی مدت از خوشه و همچنین سلامت انتخاب خوشه سر در طول دوره انتخاب آن ارائه می کنند . طرح ما نه تنها تضمین قابلیت اطمینان داده ها را دارد بلکه جمع در خوشه سر و بلکه مجموعه ای از همسایگان منطقی-همبسته میان اعضای خوشه را فراهم می کند. ما گسل اندازه گیری سنسور در خوشه را در نظر می گیریم . نتایج شبیه سازی نشان می دهد در سطح خوبی از قابلیت اطمینان در اطلاعات جمع آوری شده در خوشه سر می باشد در حالی که مصرف انرژی کلی کم خوشه می باشد .

سنسور صفحه اول ، شبکه های بی سیم، جمع آوری داده ها، قابلیت اطمینان، الگوریتم، خوشه تک هاپ.

مقدمه :

توسعه شبکه کم هزینه، کم قدرت، سنسورهای چند عملکردی دریافت افزایش توجه را داشته است .ظهور چنین سنسور در تکنولوژی حمایت از کوچک سازی در حال انجام پردازش و ذخیره سازی بوده و اجازه می دهد تا برای انواع کاملا جدیدی از سیستم های جاسازی شود . شبکه های حسگر برای تشخیص رویدادها و یا پدیده، جمع آوری و پردازش داده ها، و انتقال اطلاعات حسی به کاربران علاقه مند طراحی شده است. مجموعه مانند دستگاه می تواند ارتباط vh برای رسیدن به سطح بالاتری از رفتار هماهنگ شده برقرار کند