sing

رشته : مدیریت 

Reliability evaluation and enhancement of distribution systems in the presence of distributed generation based on standby mode

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چكيده :

در اين مقاله روش تكميلي بر اساس ارزيابي قابليت مورد اطمينان و بهبود تصميم هاي پراكنده D-J ارائه شده است حالت آماده به كار در بهره برداري از DJ براي اين منظور در نظر گرفته شده است قابليت اطمينان از سيستم ، با توجه به بهينه سازي در شكست در هر يك از بخشهاي با محدوديت هاي زير مواجه است .

  • نرخ شركت و يا تعمير و شاخص هاي قابليت اطمينان
  • مشتري و انرژي يعني SAIDI و AFNS تكامل ويرايش DE در بهينه سازي PSO  و هماهنگي PSO بر اساس توسعه الگوريتم هاي محاسباتي بوده اسيت طراحي و توسعه در يك سيستم توذيع نمونه اجرا شده است.

كلمات كليدي : سيستم توذيع: شاخص قابليت اطمينان ، نرخ خراب، مدت تعمير ، تكامل ديزاينس PSO

  • مقدمه :

سيستم هاي توذيع شده در اصل نسل هاي جديد طراحي شده است از اين روز افزايش سطح نفوذ DJ باعث تغييرات در برنامه ريزي ، بهره برداري و نگهداري سيستم هاي توذيع شده است. حضور  DJ در شبكه توذيع و برنامه ريزي شبكه تاثير گذاشته و بهره برداري و تعمير و تعمير نگهداري و خدمات كمكي و كيفيتي خدمات و جنبه هاي نظارتي را در پي دارد.

آكرمن و همكاران واژه DG به عنوان برق در سيستم هاي متصل به شبكه هاي توذيع در نظر گرفته شده است و امتيازات كوچكي را مشخص نموده و در سيستم هاي سيم اپراتور ها ممكن است DG را داشته باشد و يا ممكن است براي مصرف كنندگان بزرگ DG نصب شود و در رابطه با كنترل مشتريان است در دست بودن چنين تعلقي و كنترل DG ممكن است بالا باشد اما ممكن است كمك بزرگي براي بهبود شاخص هاي  قابليت اطمينان شبكه توذيع باشد ، قابليت اطمينان يك سيستم توذيع ممكن است با افزايش اصلاح ميزان شكست و زمان تعمير هر بخش از شبكه باشد اين تغييرات ممكن است نياز به سرمايه گذاري اضافي در مقابل  DG را از سوي ديگر هزينه در هر واحد DG به صورت انرژي ممكن است بالا باشد. علاوه بر اين شاخص قابليت اطمينان است در مدت زمان وقفه مي تواند پايدار باشد زمان لازم براي راه اندازي DG بايد براي قابليت اطمينان بهره وري سيستم توذيع به حساب بيايد اگر اين ميان به اندازه كافي كوتاه باشد مشتريان اولين وقفه زودگذر در رنج مي برند در حالي كه اگر وقفه ها پايدار باشد اين رنج براي مشتريان كاهش مي يابد الگوريتم هاي بهينه سازي قابليت مختلفي با كاهش ميزان شكست و زمان تعمير هر بخش از سيستم هاي توذيع توسعه يافته است سالام و همكارانش بحثي بر اساس تعيين شاخص هاي قابليت اطمينان مطلوب در سيستم توذيع را با استفاده از روش توذيع نسبت ارائه نموده اند چانگ وو روش طراحي براي بدست آوردن طراحي قابليت اطمينان سيستم اطمينان برق با استفاده از دو نقطه قابليت الگوريتم را توسعه داده اند.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts