پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

رشته :برق- مخابرات

Current-Mode Log-Domain Programmable Gain Amplifier

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

این مقاله یک خارجی خطی داخلی غیر خطی (ELIN) تقویت کننده با گین قابل برنامه ریزی جدید (PGA) است . توپولوژی از یک تقویت کننده با گین متغیر با استفاده از یک شبکه بخش در حال حاضر (CDN) مشتق شده است . اضافه وزن را می توان با تغییر جریان بایاس DC تنظیم کرد . نتایج شبیه سازی تجزیه و تحلیل را نشان می دهد .

PGA کلمات کلیدی: (برنامه ریزی تقویت کننده)، خطی خارجی , غیر خطی داخلی  (ELIN)، F و F-1 توابع، شبکه تقسیم در حال حاضر (CDN)

مقدمه

طراحی آنالوگ VLSI برای ولتاژ پایین / قدرت پایین (LV / LP) به فرکانس بالا، مدارهای پیچیدگی بالا و سیستم منجر طراحان برای دریافت مسیرهای جدید در تحقیقات آنها ارائه می شود . پیاده سازی هر تابع به سادگی ممکن است یکی از خواسته های یکپارچه سازی را برای منطقه کمتر، اثرات انگلی کمتر، ولتاژ پایین و قدرت داشته باشد .

 

Abstract—This paper presents a new Externally Linear Internally Nonlinear (ELIN) programmable gain amplifier (PGA). The topology was derived from a variable gain amplifier by using a current division network (CDN). The gain can be tuned by varying the DC bias currents. Simulation results demonstrate the analytical analysis. Keywords— PGA (Programmable Gain Amplifier); Externally Linear Internally Nonlinear (ELIN); F and F-1 functions; current division network (CDN


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 4818-401-0933 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts