پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

رشته : عمران / معماری 

How does concept transform into product? An appraisal of analogybased design practices in architecture education

جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

هنگام تعریف مفهوم «استعاره” بعنوان “انتزاع بصری منحصر به فرد در تنوع، و نیز ایجاد عقل سلیم در درک فرآیندهای طراحی مبتنی بر قیاس این مفاهیم را خواهیم داشت . بنابراین، در تمام شیوه های طراحی، نقاشی شباهتها توسط استعاره تولید و  نیز کمک درسی مهم برای زبان آموزان و  دانشجویان در آموزش   طراحی معماری می باشد . شروع از مساله و چگونگی  مفهوم اولیه یک طراحی است  و به  یک محصول معماری تبدیل  شده است ،  در این مطالعه تولید بحث و گفتگو در تفکر و طراحی شیوه های معماری بر اساس شباهتها، با هدف ایجاد چشم انداز با توجه به آموزش   طراحی معماری  می باشد که در درجه اول در نظر دارد به منظور بهبود دانش آموزان ‘طراحی توانایی با ارائه پایداری از داده های زیست محیطی را  در حال حاضر از طریق طرح پس از آن ارائه کند . در این آموزش، دانش آموزان در مرحله اول به فاش استعاره در مناطق مطالعه خاص خود می پردازند و  با جمع آوری داده های زیست محیطی با الهام از  موارد رسمی و غیر رسمی به طور مستقیم فیزیکی یا به طور غیر مستقیم از داده های رسمی و متنی این موارد را اعمال می کنند  و در مرحله دوم انتظار می رود برای تبدیل شباهتها به تصمیم گیری های فضایی با برنامه های معماری ارائه شود . در این مفهوم، این مطالعه روش در دو بخش انجام شده است. بخش اول مراحل این است  است که دانش آموزان از مفهوم محصول در آموزش و پرورش از طراحی معماری منجر با تاکید بر پتانسیل رابطه ای طراحی با در نظر گرفتن شباهت و استعاره تجزیه و تحلیل را انجام می دهند . در بخش دوم، شش دانش آموز  با توجه مطالعات و  محصولات از استودیو آموزش طراحی انتخاب می شوند و  در زمینه استعاره آنها در مناطق مورد مطالعه خود اسیر شباهتها خواهند شد و دلایل آنها برای خواسته طراحی می باشد و  یکی از نتایج این مطالعه استنباط در مورد چگونگی تبدیل به شیوه های طراحی است ، که در آن دانش آموزان تداخل و ربط بین داده های زیست محیطی، را  به  عنوان محصولات معماری شناخته اند .

Abstract When defining the concept of ‘metaphor’ as ‘an intuitive abstraction of uniqueness in diversities’, Aristoteles also creates a common-sense in comprehending analogy-based design processes. Therefore, as in all design practices, drawing analogies – with/to/between- by generating metaphors is also an important tuition for learners/students in architectural design education. Starting from the question of ‘how a designer’s initial concept is transformed into an architectural product’, this study generates a discussion on architectural thinking and designing practices based on analogies, aiming at creating perspectives with regard to architectural design education which primarily intends to improve students’ designing abilities by providing the sustainability of current environmental data through the subsequent designs. In this education, the students are firstly directed to reveal metaphors in their specific studying areas by gathering inspiration from directly formal and physical environmental data or from indirectly informal and contextual data; and secondly expected to transform analogies into spatial decisions with architectural programs. In this sense, this study is methodologically carried out in two sections. The first part analyses the stages of the process that lead students from concept to product in the education of architectural design by emphasizing the relational potential of design by considering analogies/metaphors. In the second section, six student studies/products selected from design education studios are appraised in context of the metaphors they captured in their study areas and the analogies they created –or in other words, the reasons they asked for to design-. Among the consequences of the study are the inferences to be made on how to transform design practices, in which the students interrelates between environmental data, into architectural products


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts
logo-samandehi