ترجمه مقاله THD ساعت آزاد از کلاس D تقویت کننده صوتی پایین  با افزایش تکنیک لغو میرایی مقاومت و صلیب افست

ترجمه مقاله THD ساعت آزاد از کلاس D تقویت کننده صوتی پایین با افزایش تکنیک لغو میرایی مقاومت و صلیب افست

رشته : برق

A Low THD Clock-Free Class-D Audio Amplifier with an Increased Damping Resistor and Cross Offset Cancellation Technique

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده :

افزایش مقاومت میرایی (IDR) جایگزین مرتبه بالا فیلتر حلقه به سادگی کاهش اعوجاج هارمونیکی کل (THD) از تقویت کننده های صوتی کلاس D به دنبال دارد ، علاوه بر این، متقابل جبران لغو (CDC) روش به حداقل می رسد و  سیستم جبران ولتاژ برای جلوگیری از جریان DC جریان به بلندگو در ساختار پل بار گره خورده است (BTL). علاوه بر این، متغیر سوئیچینگ مشخصه فرکانس در مدولاسیون خود نوسان گسترش تداخل الکترو مغناطیسی (EMI) تاثیر بر روی طیف فرکانس خروجی می باشد . نتایج تجربی نشان می دهد که پیشنهاد آمپلی فایر کلاس D می تواند O.SSW بار ۸Q با ولتاژ تغذیه ۳٫۳Y با ISO-نانومتر فرآیند CMOS ارائه دهد . بهره وری قدرت بیش از ۹۰٪ است و THD خروجی کوچکتر از ۰٫۰۱٪ (۸۰dB) است.

صفحه اصلی قوانین – خود نوسان، تقویت کننده های صوتی، تقویت کننده های صوتی کلاس D، نرم افزار تلفن همراه، لغو افست، ساعت آزاد

مقدمه

بهره وری قدرت اساسی در برنامه های صوتی ، نقش مهمی تقویت کننده های صوتی کلاس D را به  تدریج در لوازم الکترونیکی مصرفی مانند تلفن های همراه، بلندگوی بی سیم، کامپیوتر قرص، و غیره نشان می دهند . در مقابل خطی تقویت کننده کلاس AB-، به طور کامل روشن و خاموش کردن عملیات در تقویت کننده های کلاس D را خواهد داشت ، که  منجر به طولانی تر شدن عمر باتری می وشد . کاهش فعلی بیکاری در مقایسه با خطی تقویت کننده [۱] جذاب تر برای دستگاه های قابل حمل است. با این وجود، هر دو تعویض اختلال عرضه و اعوجاج هارمونیکی ذاتی در ژنراتور مثلثی موج کاهش عملکرد تقویت کننده کلاس D مانند اعوجاج هارمونیک کل (THD) و نسبت رد برق قدرت است (PSRR). ساختار حلقه بسته ای  است که اغلب برای بهبود ایمنی سر و صدا و خطی استفاده می شود.