مقاله مخابرات PIC

مقاله مخابرات PIC

چکیده:

 خصوصیات شبکه‌های PLC (Power Line Communications) در خطوط توزیع ولتاژ پایین به عنوان یک کانال مخابراتی را بررسی می‌کنیم. ویژگی‌های شبکه‌های توزیع ولتاژ پایین به هندسه‌ی خاص آن بر می‌گردد. یک شبکه‌ی PLC می‌تواند مشابه یک آنتن عمل کرده و امواج الکترومغناطیسی را در فضا منتشر کند و باعث ایجاد اختلال در سرویس‌های دیگری که در باند فرکانسی مشابهی کار می‌کنند (تا 30 مگاهرتز) شود. در نتیجه این سیستم‌ها ناچاراً باید با توان محدود سیگنال کار کنند و این امر سبب افزایش حساسیت سیستم به نویز و اختلال می‌شود. شبکه‌های PLC تحت تاًثیر اختلالات محیطی قرار می‌گیرند و همچنین اختلالات ناشی از خود شبکه‌ی ولتاژ پایین نیز در عمکرد آن‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.

مقدمه:

يكي از مهمترين ويژگي هاي استفاده از سيستم PLC، عدم نياز به ايجاد شبکه جديد براي تبادل اطلاعات و استفاده از شبکه الکتريکي موجود مي باشد. اين تكنولوژي به خاطر برخورداري از مزايايي همچون عدم اتلاف هزينه و زمان براي ساخت كانال مخابراتي جديد، مي تواند انتخابي مناسب در بازار سرويس هاي با پهناي باند وسيع باشد. از طرفي با توجه به اينکه بخش بزرگي از يك شبکه الکتريکي را قسمت فشار ضعيف تشکيل مي دهد، اين فناوري يكي از بهترين روش ها از لحاظ پوشش جغرافيايي مي باشد.