پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing

مقدمه:
Automationstudio يك طرح نرم‌افزاري انيميشني و شبيه‌سازي است. آن در صنعت اتوماتيكي ايجاد كرد راه‌حل‌هاي خاصي براي نيازهاي آموزشي و هندسي. نرم‌افزارهاي Workshop با دقت كمي با نرم‌افزاري كه عكس عادت متداول در صعنت است متحد شدند و ارتباط پيدا كردند. شبيه‌سازي سودمند Automationstudio را يك ابزار لايق و كارآمدي براي تصديق فرآيند و برنامه‌هاي اتوماتيكي ساخت.
در محيط Automationstudio تمام ابزارهاي طراحي در دسترس و حاضر و آماده هستند. محتواي هسته سيستم سه فايده (قسمت) دارد:
يكDiagramEditor (ويراستار طرح)، يك ProjectExplorer و يك Library Explorer .
DiagramEditor به شما اجازه مي‌دهد كه توليد و شبيه سازي كنيد طرح‌ها را معرفي كنيد توليدات را تا زماني كه ProjectExplorer مديريت فايل را كنترل مي‌كند .و طبقه‌بندي مي كند همه پوشه‌هايي را كه به شبيه‌سازي يك پروژه و طرح ارتباط پيدا مي‌كند. Library Explorer نمونه‌هايي از منابع لازم را براي ايجاد طرح‌هايي كه صفحه بندي مي كند پروژه‌هاي شما را عرضه مي‌كند.
سرانجام اين نرم‌افزار اجازه مي‌دهد به شما كه پروژه‌تان را به صورت سند و پوشه درآوريد . شما مي‌توانيد چاپ كنيد و صادر كنيد طرح‌هايتان را همراه با فهرست‌هاي ارتباطي مختلف و گزارشات به اجتماع يك فايل كاري كامل و واقعي. مقدمه:
Automationstudio يك طرح نرم‌افزاري انيميشني و شبيه‌سازي است. آن در صنعت اتوماتيكي ايجاد كرد راه‌حل‌هاي خاصي براي نيازهاي آموزشي و هندسي. نرم‌افزارهاي Workshop با دقت كمي با نرم‌افزاري كه عكس عادت متداول در صعنت است متحد شدند و ارتباط پيدا كردند. شبيه‌سازي سودمند Automationstudio را يك ابزار لايق و كارآمدي براي تصديق فرآيند و برنامه‌هاي اتوماتيكي ساخت.
در محيط Automationstudio تمام ابزارهاي طراحي در دسترس و حاضر و آماده هستند. محتواي هسته سيستم سه فايده (قسمت) دارد:
يكDiagramEditor (ويراستار طرح)، يك ProjectExplorer و يك Library Explorer .
DiagramEditor به شما اجازه مي‌دهد كه توليد و شبيه سازي كنيد طرح‌ها را معرفي كنيد توليدات را تا زماني كه ProjectExplorer مديريت فايل را كنترل مي‌كند .و طبقه‌بندي مي كند همه پوشه‌هايي را كه به شبيه‌سازي يك پروژه و طرح ارتباط پيدا مي‌كند. Library Explorer نمونه‌هايي از منابع لازم را براي ايجاد طرح‌هايي كه صفحه بندي مي كند پروژه‌هاي شما را عرضه مي‌كند.
سرانجام اين نرم‌افزار اجازه مي‌دهد به شما كه پروژه‌تان را به صورت سند و پوشه درآوريد . شما مي‌توانيد چاپ كنيد و صادر كنيد طرح‌هايتان را همراه با فهرست‌هاي ارتباطي مختلف و گزارشات به اجتماع يك فايل كاري كامل و واقعي.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
logo-samandehi