sing

کار تحقیقی

رشته حقوق 

چکيده:

پديده رانت و دولت رانتير يا دولت تحصيل‌دار‌ به ويژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ايجاد دولت‌های رانتير مورد توجه پژوهشگران و انديشمندان حوزه سياست و جامعه قرار گرفت‌ و در ‌پی آن نظريات دولت و اقتصاد رانتی برای تبيين و توجيه فقدان توسعه يافتگی سياسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت‌. اين نظريات در مجموع چنين استدلال می‌کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ‌ويژه رانت نفتی موجب می‌شود تا اين موضوع بر ساخت دولت‌، روابط دولت و جامعه و در نهايت بر اقتصاد کشور پيامدهای منفی بسياری داشته باشد. نظريه‌پردازان دولت رانتير همچنين تصريح می‌کنند چنين شرايطی موجب می‌شود تا روحيه رانت‌جويی و مصرف‌گرايی در جامعه تشديد‌، ماهيت نمايندگی دولت تضعيف، قشر‌بندی اجتماعی تغيير و دولت به توزيع‌کننده رانت تبديل شود‌. اين مقاله با تجزيه و تحليل مشهورترين آثار نويسندگان و نظريه‌پردازان دولت رانتير و با تأکيد بر اين نکته که نظريه دولت رانتير و اقتصاد رانتی ناگزير از پذيرفتن تغيير جدی در اقتصاد‌ به ويژه در کشور ما می‌باشد ضمن معرفی ابعاد و پيامد‌های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن يک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ايران در پی اين است تا ضمن به چالش‌کشيدن يک مدل دولت رانتير‌، راهکارهای برون رفت از اين موضوع را نشان داده و يک طراحی جديد برای جدا شدن از آن ارائه نمايد.

كليدواژگان:

رانت، اقتصاد رانتي، دولت رانتير

مقدمه:

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث “رانت اقتصادی” با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملتها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهشهایی در رشد اقتصادی خود بهرهمند شدهاند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شدهاند؟ و چرا برخی ملتها در رکود و ایستایی به سر میبرند؟

را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs) در یک جامعه میدانند. این نظریه چنین توضیح میدهد که در هر جامعهای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل میشود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود میگردد.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد
مطالب مرتبط

Related Posts