کد فرترن برای حل جریان دوفازی

کد فرترن برای حل جریان دوفازی

رشته : برق

قسمتی از فایل ، جهت دانلود کلیک نمایید 

این کد جریان آرام تک‌فازی یا دو فازی نانوسیال در داخل یک کانال را حل می‌کند. این کد قابل استفاده برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی و کسانی که می خواهند پایان نامه ارشد انجام دهند، علاقه مند به CFD هستند قابل استفاده و بسیار مفید می باشد. تمامی توضیحات مربوط به متغیر های به کار رفته و نحوه حل و چگونگی ران کد در فایلی تحت عنوان GUIDE آورده شده است. کد تولید مش نیز وجود دارد.