sing
جزوه آموزشی : رشته حقوق گردآورنده و تنظیم : سعید شاکر از ویژگی های مهم این جزوه : ۱: تشریح سوالات آزمون وکالت ۸۷ ۲: تشریح سوالات آزمون وکالت۸۸ ۳: تشریح سوالات آزمون وکالت۸۹ ۴: تشریح سوالات آزمون وکالت ۹۰ ۵: تشریح سوالات آزمون وکالت ۹۱ ۶:ارائه نکات مهم و کلیدی مربوط به موضوع هر تست ۷ : ارائه نکات مهم وکلیدی قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان ۸ : ارائه نکات مهم و کلیدی جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی ۹: ارائه نکات مهم و کلیدی درس حقوق مدنی سایر آزمون های حقوقی ۱۰ : ارئه نکات و مطالب در قالب نمودار و جدول بندی برای یادگیری آسانتر ۱۱ : بهترین ...
قیمت : 5000 تومان
ادامه + دانلود