sing
رشته : مکانیک  Resistance Force of a Shock Absorber Using Magnetic Functional Fluids Containing both Micrometer-sized and  Nanometer-sized Magnetic Particles دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: در این مقاله خواص نیرو مقاومت یک کمک فنر با استفاده از عملکرد مغناطیسی سیال با ذرات مغناطیسی با ایجاد میکروو نانوگزارش سده است .نیروی مقاومت را می توان با تغییر قدرت مغناطیسی کنترل شده در سیال مغناطیسی اعمال نمود ،نیروی مقاومت نسبتی از مخلوط ذرات نانو و میکروی مغناطیسی تحت تاثیر قرار می گیرد. کلمات کلیدی : کمک فنر , نیروی مقاومت ,سیالات مغناطیسی , میدان مغناطیسی , تعدیل کننده 1-مقدمه: برنامه های کاربردی با استفاده از عملکرد مایعات مغناطیسی  شامل ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
ترجمه مقاله تست بازسازي شهري با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مركز تاريخي شهر اوزاكا با تمركز بر بازسازي فضاي شهري . رشته : معماری  An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba, Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چكيده : بازسازي شهري از طريق فرهنگ و هنر توجه بسياري از شهر ها را در سراسر جهان به خود جلب كرده است . در اين مقاله محقق از طريق تخصص خود در برنامه ريزي شهري در نظر دارد بااستفاده از پتانسيل فرهنگ ...
قیمت : 21800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : معماری Historical Contextualism Revisited دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید براي مقابله با مشكلات روش شناختي در زمينه گرايي از تشخيص هاي مفيد بين متن و چكيده ها و تاريخچه و قسمت هاي تاريخي آن استفاده مي كنيم. متن شامل نتيجه يا قسمت پژوهش است. حتي يك چشم انداز را از پس زمينه داده هايي كه ما به آن اضافه مي كنيم به دست مي دهد. متن تاريخچه در زمينه گرايي به عنوان اصل معتبر در نظر گرفته مي شود  و يا نشان از بازسازي متن دارد. اين است كه با يك چشم انداز به يك متن نگاه مي ...
قیمت : 13000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : امور مالی / اقتصاد  Brand Experience Redefines Brand Management دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید نگاه کلیدی: گزارش اغراق آمیز برای ازبین رفتن نام تجاری . برند ، بیش از هر زمان در جهان امروز افزایش یافته و منجر به حواس پرتی شده است . برند های ساده برای مصرف کنندگان ،‌بدون اطلاعات زیاد و قابل دسترس است . علامت های تجاری به بازاریابان در ایجاد یک رابطه پایدارکه فرا تر  از ویژگی های تقلید و منافع است ،کمک می کند . فرمان دهی و کنترل مدریت نام تجاری ، قابل دفاع نیست : نکته واحد در کنترل در اصول مدیریت برای ...
قیمت : 15800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :اقتصاد / حسابداری/ مالی  Measure Brand Resonance With The TRUE Brand Compass دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید كليد مسير: علامت هاي تجاري هميشه منجر به پيروزي مصرف كننده بر اساس معيار هاي سنتي مانند قصد خريدن و رضايت را فراهم ميي كند كه براي مصرف كننده ، مناسب خواهد بود . بازاريابان بايد بدانند كه چگونه از نام تجاري خود با مصرف كنندهگان صحبت نموده و از صحبت آن را ابلاغ نموده و بتوانند قيمت گذاري مناسبي را داشته باشند . بازاريابان بايد يك نام تجاري واقعي را بسازند . فورستر در تجزيه و تحليل هاي پيشرفته خود نشان مي ...
قیمت : 20000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : بازاریابی / اقتصاد / حسابداری Create A Customer-Centric Brand Experience دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چرا اين  گزارش را مي خوانيم. : در عصر مشتري مداري ، مديران ارشد بازاريابي (CMOS) يك صعود ساخت را در ساختعلائم تجاري با فن آوري قوي مصرف كنندگان را دارد. اين منجر به تجديد نظر قوانين بازاريابان در ساخت يك نام تجاري مي شود . در اين عصر جديد ، CMOS بايد يك روي كرد مديريتي شركت محور با تغيير نام تجاري به عنوان يك دارايي در يك سيستم مشتري محور تبديل شود و محور ايجاد يك تجربه با نام تجاري را ...
قیمت : 7000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : علوم اجتماعی / روانشناسی  We need somewhere to smoke crack”: An ethnographic study of anunsanctioned safer smoking room in Vancouver, Canada دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چكيده:  بسیاری از شهرستان ها  در سراسر جهان افزایش قابل  توجهی در استفاده از  کاروکائین را تجربه کردند. برنامه بهداشت عمومی جهت ترک سیگار آغار شده است. در درجه ی اول  از طریق توزیع تجهیزات استفاده از ان بوده است. اما اثرات آن محدود می باشد. جوامع بیشتر ملاحظات زیست محیطی امن تر را  به طور خاص اتاق امن سیگار کشيدن(SSR) تنها در شهرستان اروپا اجرا کردند با این حال هیچ کدام تحت ارزیابی دقيق ...
قیمت : 15800 تومان
ادامه + دانلود
پايان نامه رشته مكانيك بهترین و کامل ترین پایان نامه رشته مکانیک،پایان نامه طراحي و اصول محاسبات پمپهاي سانتريفوژ در شش فصل و 280 صفحه مقدمه : نياز انسان در درجة اول به آب و در درجات بعدي به سيالات ديگر كه او را در توليد ، حركت و ادامة حيات ياري مي كنند ، وي را بر آن داشته كه حركت و انتقال بخش مورد نياز سيالات را در دست گيرد و هر جا كه نياز به حركت سيال از سطح پائين تر به بالاتر يا از محيط كم فشار به محيط پرفشار احساس مي شود ، وجود يك پمپ الزامي ...
قیمت : 28500 تومان
ادامه + دانلود