sing
رشته : روانشناسی - روانپزشکی   Predictors of suicidal thoughts: Mood instability versus neuroticism Personality and Individual Differences 51 (2011) 1034–۱۰۳۸ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده رواننژندی شخصیت صفت پیش بینی افسردگی و خودکشی افکار، روان نیز به بی ثباتی خلق و خوی (M) L در بیماران مبتلا به افسردگی است که این مطالعه با هدف بررسی مرتبط است (الف ) آیا پیش بینی افکار خودکشی در افراد افسرده و (ب) رابطه ای  از میلی لیتر به روان رنجوری، همه در  ۱۲۹ بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (مصاحبه MINI) در میلی لیتر ...
قیمت : 14800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : روانشناسی Remarriage after divorce and depression risk Social Science & Medicine 141 (2015) 109e114 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ازدواج با میزان افسردگی در مقایسه با مردان همراه است، ما با هدف بررسی   ازدواج مجدد بعد از  طلاق نیز خطر ابتلا به افسردگی را کاهش داده ایم و  مقایسه شده است. اطلاعات ثبت نام سوئد همراه با تعریف یک گروه از مردان است ، که بین سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ به دنیا آمده اند و تحت یک ارزیابی خدمت سربازی اجباری در نوجوانان استفاده می شد. این مطالعه ...
قیمت : 15800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران  Original Research Paper Sensitivity analysis of longitudinal cracking on asphalt pavement using MEPDG in permafrost region سال انتشار:۲۰۱۵ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ترک های طولی یکی از تنگیهای مهم آسفالت در مناطق پرمافراست است. تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی برای آسفالت می تواند  برای مطالعه تاثیر هر پارامتر در ترک های طولی استفاده شود ، که می تواند به بهینه سازی طراحی ساختار پیاده رو کمک کند . در این مطالعه، ۲۰ بخش آزمون بزرگراه چینگهای تبت برای  تجزیه و تحلیل حساسیت ترک های طولی در پارامتر ...
قیمت : 12000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران - بتن  The Influence of Stabilizing Additives on Physical and Mechanical Properties of Stone Mastic Asphalt Concrete Procedia Engineering 117 ( 2015 ) 376 – ۳۸۱ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده با فرض این که فرآیند تشکیل ساختار بنه سنگ آسفالت (SMA)، و در نتیجه، عملکرد فیزیکی و مکانیکی آن، تا حد زیادی توسط تعامل قیر با ثبات سطح مواد افزودنی تحت تاثیر قرار می گیرد  ، و از  لحاظ نظری تایید شد و از لحاظ تجربی از الیاف پلی آمید می باشد  و  واکنش به چسب آلی ...
قیمت : 8700 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران - بتن  The impact of one-, two- and three-component hydraulic road binder on the properties of the hydraulically bound mixture Procedia Engineering 108 ( 2015 ) 116 – ۱۲۳ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده این مقاله نتایج حاصل از آزمون را بر اساس جاده مورد استفاده در ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری از جاده ها تثبیت کرده و با کلاسور هیدرولیک ارائه شده است. سیمان پرتلند سیمان CEM 32.5 R، بستر سیال خاکستر احتراق (PF) و گرد و غبار کوره سیمان (CKD) می باشد : هفت ...
قیمت : 10800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران  Feasibility study of tar sands conditioning for earth pressure balance tunnelling Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 7 (2015) 684e690 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده این مقاله نتایج حاصل از تست آزمایشگاهی در مورد امکان تهویه خاک برای تعادل فشار زمین (EPB) هنگام حفاری در شن و ماسه تار است، که یک ماده طبیعی هرگز در این رابطه مورد مطالعه ارائه نشده است. تست آزمایشگاهی انجام شده   در روش و روش های مورد استفاده در مطالعات قبلی با انواع مختلف خاک است، اما برای این ماده پیچیده ...
قیمت : 10800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت آموزشی - روانشناسی -علوم تربیتی  Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education International Journal of Educational Research 75 (2016) 146–۱۵۸ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده خودکارآمدی و جهت گیری هدف متغیرهای مهم بر رفتار یادگیری دانش آموزان  می باشند . بررسی رابطه بین این متغیرها و اثر آنها بر رفتار در طول زمان یادگیری، طراحی گروه غیر معادل آزمون-پس آزمون با سه اندازه گیری های مکرر استفاده شد. در طول یک دوره ۸ هفته، دانش آموز خودکارآمدی، جهت گیری هدف، و رفتار ...
قیمت : 20800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :مدیریت آموزشی - روانشناسی  How children construct literacy: Piagetian perspective April 30, 2014 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: برای قرن ها، مربیان فرض کرده اند که کودکان برای کسب دانش ، تحت تاثیر شرایط محیطی هستند . این   تا سال ۱۹۷۰ ادامه داشت ،  که محققان شروع به تحقیق در مورد ماهیت سیستم خواندن و نوشتن کودکان کردند . روانشناس تعجب  می کنند ، که چگونه کودکان سواد می آموزند ، چه عملکردهایی باعث می شود ، که  کودکان اعتقاد  به سواد در زندگی خود داشته باشند ، و چگونه ...
قیمت : 15800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : برق Arctan Power–Frequency Droop for Improved Microgrid Stability IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 28, NO. 8, AUGUST 2013 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده این ریزشبکه است که معمولا برای یک اندازه، شبکه نسل توزیع محلی نسبتا کم استفاده می شود ، که تا حد زیادی مستقل خواهد بود (یعنی بدون اتصال به شبکه.) محفوظ روش کنترل جریان قدرت رایج ترین استفاده در یک ریزشبکه مستقل یک تکنیک شناخته شده به عنوان قدرت و افت فرکانس است . در این مقاله مفهوم استفاده از یک arctan تابع برای مشخصات ...
قیمت : 19800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : شیمی Image Analysis Quantification of Sticking and Picking Events of Pharmaceutical Powders Compressed on a Rotary Tablet Press Simulator Received: 13 December 2012 /Accepted: 3 May 2013 / Published online: 25 June 2013 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   تمرکز با تنظیم ارتفاع دوربین با کمک سیگنال تمرکز اولتراسونیک انجام شده است . تعادل رنگ سفید برای "تعادل رنگ سفید اتوماتیک" WB راه اندازی شد، و فایل ها  حاصل تصاویر JPEG 12MPx بودند. در نهایت، تایمرها برای جلوگیری از حرکات دوربین در طول قرار گرفته اند و استفاده شده اند ...
قیمت : 15000 تومان
ادامه + دانلود