پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing
ترجمه مقاله معماری، گردشگری و توسعه پایدار در منطقه دورو رشته : معماری - گردشگری Architecture, tourism and sustainable development for the Douro region   دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد چکیده ما ادعا می کنیم که ساخت و ساز پایدار و معماری نقش مهمی در دستیابی به گردشگری و پتانسیل کامل برای حفاظت و توسعه منطقه دورو، با ظرفیت بع رسمیت شناخته شده برای رشد گردشگری دارند . ساختمان هایی که باعث اشغال گردشگری می شوند ، ممکن است، شامل مصرف اضافی از انرژی و منابع طبیعی شود ، زمانی که به سطح ...
قیمت : 7000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : بهداشت - آی تی  Modelling and implementing Electronic Health Records in Denmark. دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده استراتژی بهداشت IT دانمارک اشاره می کند که یکپارچگی بین سیستم های پرونده الکترونیکی سلامت (EHR) دارای اولویت بالا است. شرط لازم برای ادغام واقعی و ایجاد قابلیت همکاری ارائه شرایط موجود از محتوای داده ها و مدل های اطلاعات است. انجمن ملی بهداشت کار بر روی یک مدل مشترک برای EHR، اما هنوز به طور کامل توسعه یافته نیست. در همان زمان چند پروژه توسعه و پیاده سازی در حال وقوع ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
رشته: مدیریت  Prior ties and trust development in proj ect teams - A case study from the construction industry دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده مدت زمان محدود و محدودیت های زمانی بالایی رو به رو پروژه ممکن است با چالش به توسعه روابط در تیم های پروژه کار روبه رو شود  . روابط می تواند توسط سابقه تعاملات قبل و روابط بین اعضای تیم   تحت تاثیر قرار گیرد . توسعه اعتماد بسیار مهم بوده ،  اما به چالش کشیدن در زمینه عملکرد متقابل تیم های پروژه و روابط قبل از ...
قیمت : 24800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : معماری - هنر Designing in the absence of sight: Design cognition re-articulated دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   با شروع از مطالعه یک معمار که در غیاب دید طراحی انجام می شود ، ما به سوال هایی جواب می دهیم ، تا حدی که  دیدگاه های متداول طراحی ممکن است با موارد مفصل جایگزین تکمیل شود . در انجام این کار، ما به درک شناختی شناخت انسان با توجه به محققان طراحی ، تفکر بصری "نقطه، و کنتراست می رسیم ،  این با درک واقع بیشتر از شناخت انسان، ...
قیمت : 19800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : پل سازی - عمران  Comparison of Two Evolutionary Algorithms for Optimization of Bridge Deck Repairs دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: اولویت بندی عرشه پل ها برای مقاصد تعمیر و نگهداری و تعمیر شامل تصمیم گیری های مربوط به استراتژی های تعمیر در سطح پروژه و همچنین انتخاب در سطح شبکه پل   می باشد ، که بیشترین بازده بودجه دوباره جفت را خواهد داشت . این تصمیمات، با این حال، نشان دهنده مسائل بهینه سازی پیچیده ای است که سنتی بهینه سازی تکنولوژی تکنیک اغلب قادر به حل آن ...
قیمت : 18000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت - مالی  Probabilistic Evaluation of Cost Performance Stability in Earned Value Management دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: اعتبار از عملکرد هزینه تجزیه و تحلیل و پیش بینی برای کنترل موثر از پروژه های ساختمانی بستگی به ثبات شاخص عملکرد هزینه (CPI) به عنوان یک شاخص پیشرو عملکرد آینده  دارد . این مقاله یک مدل تحلیلی مبتنی بر شبیه سازی می باشد ، احتمال این که شاخص تورم مصرف کننده از یک پروژه منحصر به فرد در طول مدت زمان پروژه پایدار شود در یک زمان خاص ارزیابی ...
قیمت : 23000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : نانو  Evidence based green synthesis of nanoparticles دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده امروزه فناوری نانو رشد کرده و  به یک میدان تحقیقاتی مهم در تمام موارد  از جمله شیمی دارویی تبدیل شده است . اندازه، جهت و خواص فیزیکی نانوذرات گزارش شده و  برای تغییر عملکرد از هر گونه مواد نشان داده شده است. برای چندین سال، دانشمندان به طور مداوم بررسی روش های مختلف مصنوعی را برای  سنتز نانوذرات داشته اند . در مقابل، روش سبز سنتز نانوذرات آسان، کارآمد، و سازگار با محیط زیست در مقایسه ...
قیمت : 12800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت - مهندسی راه  Optimizing Bridge Network Maintenance Management under Uncertainty with Conflicting Criteria: Life-Cycle Maintenance, Failure, and User Costs دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: در طول دهه گذشته، انواع روش های مدیریت تعمیر و نگهداری پل توسعه یافته اند و هزینه موثر تخصیص بودجه های محدود برای وخامت پل بزرگراه برای بهبود عملکرد و گسترش طول عمر را داشته ایم . در اغلب پژوهش و عمل موجود، با این حال، پل ها به صورت جداگانه به جای قطعات در مجموع به عنوان جدایی ناپذیر از یک شبکه حمل و ...
قیمت : 18900 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت  Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده اهداف: هدف مطالعه کنونی تایید نقش میانجی رضایتمندی از شغل در روابط بین درک مسئولیت سازمانی و شرایط امن و برجسته سازی ابعاد شرایط امن بر ابعاد مسئولیت سازمانی است. مشارکت کننده ها : مطالعه کنونی ایجاد داده های جمع آوری شده از ۱۴۷ مشارکت کننده از سیستم سلامت است. روش شناسی: طرح استفاده شده در مطالعه نوسنجی، نوع همبستگی درون گروهی پیش بینانه بود. نتایج: رضایتمندی از شغل میانجی جزئی در ...
قیمت : 14800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : پزشکی  Liquid chromatographic determination ofcis-platin as platinum(II) in pharmaceutical preparation, serum and urine samples of cancer patients دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده روش اسپکتروفتومتری و کارایی مایع کروماتوگرافی (HPLC) برای تعیین سیس پلاتین و کربوپلاتین بر اساس مشتق پیش ستون پلاتین (II) با ۲ استیل پیریدین -۴-فنیل-۳- ﺛﯿﻮﺳﯿﻤﯿﻜﺮﺑﺎزون توسعه یافته است . این مجموعه در کلروفرم با جذب مولی ۲٫۲ X 104 L مول ۱ سانتی متر-۱ در ۳۸۰ نانومتر استخراج شده است . این مجموعه شسته از Phenomenex ستون C-18 (150 میلی متر × ۴٫۶ میلی متر ID) ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
logo-samandehi