پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing
رشته : کشاورزی Biofunctionalization of nanoparticle assisted mass spectrometry as biosensors for rapid detection of plant associated bacteria دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد چکیده این مطالعه برای استفاده از لیزر هم دفع و یونیزاسیون ماتریس به کمک طیف سنجی جرمی پرواز (MALDl-TOF) به عنوان بیوسنسور برای تشخیص گیاه همراه باکتری (PAB) جدا شده از خاک rhizospheric و ریشه مورد توجه قرار می گیرد . تشخیص سریع باکتری از طریق یونیزاسیون ذرات و  روش غنی سازی با استفاده از کلاس IgG عاملدار پلاتین نانوذرات (LGG-PT نانوذرات) MALDl- TOF MS انجام می شود و ...
قیمت : 8000 تومان
ادامه + دانلود
ترجمه مقاله معماری، گردشگری و توسعه پایدار در منطقه دورو رشته : معماری - گردشگری Architecture, tourism and sustainable development for the Douro region   دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد چکیده ما ادعا می کنیم که ساخت و ساز پایدار و معماری نقش مهمی در دستیابی به گردشگری و پتانسیل کامل برای حفاظت و توسعه منطقه دورو، با ظرفیت بع رسمیت شناخته شده برای رشد گردشگری دارند . ساختمان هایی که باعث اشغال گردشگری می شوند ، ممکن است، شامل مصرف اضافی از انرژی و منابع طبیعی شود ، زمانی که به سطح ...
قیمت : 7000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران  Original Research Paper Sensitivity analysis of longitudinal cracking on asphalt pavement using MEPDG in permafrost region سال انتشار:۲۰۱۵ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ترک های طولی یکی از تنگیهای مهم آسفالت در مناطق پرمافراست است. تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی برای آسفالت می تواند  برای مطالعه تاثیر هر پارامتر در ترک های طولی استفاده شود ، که می تواند به بهینه سازی طراحی ساختار پیاده رو کمک کند . در این مطالعه، ۲۰ بخش آزمون بزرگراه چینگهای تبت برای  تجزیه و تحلیل حساسیت ترک های طولی در پارامتر ...
قیمت : 12000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت آموزشی - روانشناسی -علوم تربیتی  Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education International Journal of Educational Research 75 (2016) 146–۱۵۸ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده خودکارآمدی و جهت گیری هدف متغیرهای مهم بر رفتار یادگیری دانش آموزان  می باشند . بررسی رابطه بین این متغیرها و اثر آنها بر رفتار در طول زمان یادگیری، طراحی گروه غیر معادل آزمون-پس آزمون با سه اندازه گیری های مکرر استفاده شد. در طول یک دوره ۸ هفته، دانش آموز خودکارآمدی، جهت گیری هدف، و رفتار ...
قیمت : 20800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :مدیریت  Journal of Business Research 64 (2011) 39–۴۴ Investigating mediators between corporate reputation and customer citizenship behaviors دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده آخرین تحقیقات شهرت شرکت برای مشتریان به عنوان یک گروه ذینفعان مهم بوده و بر آن تمرکز دارند . نویسندگان فرض می کنند که موارد مبتنی بر شهرت شرکت (CBR) ممکن است بر رفتار شهروندی مشتری (CCB) و هر دو مورد تعهد و وفاداری واسطه رابطه CBR-CCB تاثیر بگذارد  و آزمایش از فرضیه یک نمونه از ۵۸۳ مشتریان خدمات ارزیابی اعتبار شرکت های خدمات خواهد بود . این ...
قیمت : 12800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :مکانیک -خودرو  Engineering Science and Technology, an International Journal xxx (2016) x Short Communication A data-based technique for monitoring of wound rotor induction machines: A simulation study دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده تشخیص عیوب ماشین های القایی برای بهره برداری ایمن از این ماشین آلات بسیار مهم می باشد . هدف از مقاله ارائه یک روش تشخیص خطای آماری برای تشخیص نقوص در سه فاز القایی خسارت دهی روتور ماشین می باشد  (WRIM). روش عیب یابی پیشنهاد شده است  و در استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (PCA) به کار گرفته ...
قیمت : 22000 تومان
ادامه + دانلود
رشته: برق  سال انتشار:۲۰۱۵ Application of firefly algorithm on optimal power flow control incorporating simplified impedance UPFC model دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده در این مقاله از یک الگوریتم برای حل جریان برق بهینه (OPF) در سیستم قدرت استفاده می شود ،  که کنترل جریان برق یکپارچه (UPFC) را پیشنهاد می کند. این UPFC می تواند  قابلیت انتقال قدرت و پایداری گذرا بهبود را داشته باشد ، انتقال و هزینه سوخت را  از نسل کاهش می دهد. در این مقاله یک مدل جدید و ساده شده از UPFC بر اساس عناصر مدار برای افزایش جریان برق ارائه شده است. چندین مدل ...
قیمت : 11800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مکانیک  Influence of Embedded depth on mechanical behavior of micro-pile composite structure دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید کلمات کلیدی: FLAC3D, عمق جاسازی شده, ساختار کامپوزیت میکرو شمع,خم شدن و شکست برشی  چکیده: در عمق جامد دو مورد جاسازی شده، تحقیقات بر روی جابجایی، خمش و تنش برشی ساختار کامپوزیت میکرو شمع بر اساس برنامه FLAC3D پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که: میکرو حداکثر شمع خم لحظه در مجاورت سطح لغزش رخ می دهد، حداکثر تنش برشی در موقعیت سطح لغزش حدود ۱/۸ یا بیشتر می باشد ، زمانی که ساختار کامپوزیت میکرو شمع طراحی شده است، نیاز ...
قیمت : 7800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :برق- مخابرات Current-Mode Log-Domain Programmable Gain Amplifier دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: این مقاله یک خارجی خطی داخلی غیر خطی (ELIN) تقویت کننده با گین قابل برنامه ریزی جدید (PGA) است . توپولوژی از یک تقویت کننده با گین متغیر با استفاده از یک شبکه بخش در حال حاضر (CDN) مشتق شده است . اضافه وزن را می توان با تغییر جریان بایاس DC تنظیم کرد . نتایج شبیه سازی تجزیه و تحلیل را نشان می دهد . PGA کلمات کلیدی: (برنامه ریزی تقویت کننده)، خطی خارجی , غیر خطی داخلی  (ELIN)، F و F-1 توابع، شبکه تقسیم در حال ...
قیمت : 7800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :اقتصاد- مالی  Exchange rate uncertainty and international portfolio flows: A multivariate GARCH-in-mean approach دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده در این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی اجزای مختلف جریان خالص نمونه کارها، یعنی سهام خالص و باند خالص جریان، و همچنین ارتباط پویا با آن می پردازیم . به طور خاص، یک مدل دو متغیره VAR-GARCH BEKK در میانگین برآورد شده است با استفاده از داده های ماهانه دو جانبه برای ایالات متحده در مقابل استرالیا، کانادا، منطقه یورو، ژاپن، سوئد، و انگلستان در دوره ۱۹۸۸: ۰۱-۲۰۱۱ : ۱۲ مواردی را ارائه خواهیم کرد .  نتایج ...
قیمت : 16800 تومان
ادامه + دانلود