sing
موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه       رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه ها، مجلات و رایانه و اینترنت باعث شده است که نوع ارتباطات بیشتری متفاوت از گذشته ها شود و نوع نگاه انسان به ارتباطات نسبت به گذشته نگاه دیگری داشته باشد. این رسان ها باعث شده است تا انسانها راحت و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه به یکدیگر نزدیک تر شوند این نزدیکی ...
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
زبان قسمتی از فرهنگ یک ملت است و شاید بتوان گفت که زبان خود فرهنگ ساز است و کودکان نیز به عنوان افرادی از این جامعه در بستر این فرهنگ قرار دارند. یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های انتقال فرهنگی و به طور اخص انتقال مفاهیم زبانی از طریق رسانه های گروهی محقق می شود و در دسترس ترین رسانه گروهی برای کودکان تلویزیون است. شاید کودکان به دلیل عدم داشتن مهارت کافی در خواندن و نوشتن زودتر از دیگران تحت تأثیر              برنامه های تلویزیونی از لحاظ زبانی قرار می گیرند.
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
وظايف مديران مراكز پيش دبستاني حضور فعال و تمام وقت در طي ساعات كار مركز مگر موارد انجام امور مربوطه در خارج از مركز با تعيين جانشين برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي قوانين- آيين نامه ها- دستور العمل ها و بخشنامه هاي ارسالي ·      اهتمام در تشكيل انجمن ها شوراها و نشستها به منظور استفاده بهينه از منابع مالي و انساني (كاركنان اوليا و نوآموزان) و جلب مشاركت فعال آنها در اداره امور مراكز برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام وظايف هر يك از كاركنان و هدايت فعاليت هاي آنها ايجاد زمينه مناسب جهت رشد مهارت هاي حرفه اي كاركنان و افزايش ...
قیمت : 15000 تومان
ادامه + دانلود
بهتر است در همين مقدمه و قبل از هر صحبتي كليه مواردي كه در طي تحقيق با آن برخورد كردم، ارائه دهم. اعم از مشكلات كاري، كمبود منابع و امكانات و ضيق وقت. طي تحقيق انجام شده از كتابخانه‌هاي آستان قدس رضوي، دانشكده ادبيات و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي جهت كسب اطلاعات بازديد شد. موضوع مورد تحقيق نقد و بررسي آثار و كارهاي «مترجم علي‌اكبر معصوم بيگي» بود. قبل از سر زدن به هر كتابخانه‌اي به سراغ اينترنت رفتم تا شايد وارد كتابخانه ملي شده و بتوانم نام كتاب و تعداد آن را كه توسط اين مترجم انجام شده، بيابم.
قیمت : 5000 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه : بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را ياد مي گيرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافيان , عادات و آداب آنها را جذب ميكند و با رد يا قبول دنيايي كه براي خود ساخته , آن را تجربه مي كند . پس بيشتر از طريق آزمايش تا خطا , شادي تا غم , تجربه تا تلقين و گفتگو تا هدايت , مسائل را فرا مي گيرد . در نتيجه كودك بيشتر از طريق عشق ,از راه شكيبايي ,از طريق درك و فهم ,از راه احساس تعلق داشتن به ديگري ,از طريق عملي و از راه احساس ...
قیمت : 3000 تومان
ادامه + دانلود
چكيده : يكي از ويژگيهاي مهمي كه پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است ،‌اينست كه باعث مي‌شود ارتباط انسان با انسان ، همچنين انسان با محيط تسهيل يافته و ارتقاء يابد . فناوري اطلاعات و ارتباطات به دليل قدرت تحول‌پذيري و توانايي برقراري ارتباط پويا كه مي‌تواند با دانش‌آموزان داشته باشد ، از نقش مهمي در انتقال دانش برخوردار است . درباره تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات درحوزه تعليم و تربيت دو ديدگاه وجود دارد . رويكرد اول كه به رويكرد اصلاح‌گرا نام گرفته ، براين باور است كه اثر فناوريهاي جديد ( اطلاعات و ارتباطات ) بر ...
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
اهداف كلي: تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري معماري در دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پاييز 83 اهداف اختصاصي: بررسي شناساندن مشكلات موجود در سيستم آموزشي به افراد صاحب نظر اهداف اختصاصي تر: تغيير روند آموزش توسط استادان يا حتي در سطح بالاتر تغيير سيستم هماهنگ كردن شيوه آموزش با روش استاندارد و متعادل. منابع و پيشينه : با توجه به جستجو در آرشيو كتابخانه دانشگاه هيچگونه تحقيقي تحت اين عنوان از قبل ندارد ولي در حال حاضر دو تحقيق عنوان مطالعه و بررسي سطح علمي دانشجويان گروه معماري كه توسط دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته معماري انجام مي ...
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود
امروزبا توجه به مفهوم تعليم وتربيت زگهواره تا گور دانش بجوي، بحث آموزش دوران كودكي گسترش كمي وكيفي است و آموزش و پرورش پيش از دبستان عبارت است از اموزش كه از زمان تولد آغاز وتا شروع اولين سالهاي دبستان يعني در پايان شش سالگي، ادامه مي يابد. از وقتي كه كودك زبان به تكلم باز مي كند دوره آموزش او شروع ميشودوتا سنين رشد  مراحلي را طي ميكند و سيرآموزش كودك در روايات معصومين ( ع)‌مراحله بندي شده است. « كوئينتي ليان ( 95-35 معاصر مسيح ) عقيده داشت كه اموزش بايد در خانه و زماني كه كودك شروع  به حرف ...
قیمت : 3000 تومان
ادامه + دانلود
تحقيق حاضر با هدف مطالعه ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور تشكيل مي دهند كه به روش نمونه گيري تصادفي از 10 مدرسه مختلف نمونه اي به حجم 30 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاري را كه بايد توسط والدين كودكان پاسخ داده مي شد تكميل كردند . اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است كه با هدف بررسي يك فرضيه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتايج پرسشنامه زمينه و ...
قیمت : 3000 تومان
ادامه + دانلود
دید کلی آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است . عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود
قیمت : 2000 تومان
ادامه + دانلود