sing
رشته : مدیریت / گرایش جهانگردی  چكيده: اكوتوريسم پدیده‌ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگري است كه تنها بخشی از کل اين صنعت را تشكيل مي‌دهد و بسياري از كشورهاي جهان را برآن داشته است كه سرمايه گذاري هاي عمده اي را به اين بخش، به لحاظ درآمدزايي فراوان آن، اختصاص دهند .آنچه كه در اين نوع گردشگري اهميت فراوان دارد موضوع پايداري است، زيرا صنعت گردشگري بدون برنامه‌ریزی دقيق و توجه به قابلیت‌های بوم شناختي، محلي، فرهنگي و اجتماعي، مشكلاتي را براي هر منطقه در پي خواهد داشت. بررسى جغرافیایی طبيعى ايران بيانگر آن است که اکوتوريسم در ايران يک منبع اقتصادى ...
قیمت : 40000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت /حسابداری / اقتصاد Consumer trust in e-commerc     جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : اين تحقيق سوابق و پيامدهاي اعتماد مصرف كننده را در آمريكا ، سنگاپور و چين بررسي مي كند . نتايج نشان مي دهد كه شهرت و اطمينان سيستم يك فروشنده اينترنتي و گرايشي طبيعي مشتري به اعتماد بطور قطعي مربوط به اعتماد مشتري مي باشد . اعتماد مشتري رابطه مثبتي با طرز تلقي و رابطة منفي با ريسك مشاهده شده دارد . مفاهيم مورد بحث قرار گرفتند . 1- مقدمه:  اعتماد نقش مهمي را در بسياري از تعاملات اقتصادي و اجتماعي درگير با عدم اطمينان ...
قیمت : 29000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت  The Organizational Buyer Behavior Learning Organization جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید اين مطالعه چهارچوب طرح هاي تلفيقي آموزش سازماني را در رفتار سازماني خريدار توسعه مي دهد0در اين مطالعه فعاليت هاي ارتباطي و روابط ميان واحدهاي استراتژيك تجاري كه در فرايند خريد مشاركت دارند مورد توجه قرار مي گيرند0حمايت علمي براي روابط پيشنهاد شده بر اساس رشته اي از مطالعات صورت گرفته كه اين مطالعات بر اساس مصاحبه با مديران 10واحد استراتژيك تجاري يك سازمان خدمات جهاني مي باشد0بر اساس اين مطالعات چندين معني ضمني ارائه شده است. مقدمه كريس- تحليل گر پژوهش بازاريابي كه به تازگي در ...
قیمت : تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت  Management information system (MIS) جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید سيستم هاي اطلاعات مديريتي (MIS) به آن دسته از سيستم هاي اطلاعاتي اطلاق مي گردد كه معمولا بر اساس كامپيوتر استوار بوده ودر داخل يك سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد . شبكه جهاني از سيستم اطلاعاتي به عنوان سيستمي ياد مي كند كه شامل شبكه همه كانالهاي اطلاعاتي     مي باشد كه در داخل يك سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين مي توان سيستم اطلاعات مديريتي را به عنوان سيستمي تعريف كرد كه به جمع آوري و پردازش اطلاعات پرداخته و اين اطلاعات را در اختيار ...
قیمت : 8000 تومان
ادامه + دانلود
پایان نامه ارشد  رشته : مدیریت / علوم اجتماعی   چکیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر سیرجان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان اداری دانشگاه های مزبور که تعداد آنها در سال 1393 به 138 نفر بالغ گردیده است و همگی آنها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های ...
قیمت : 60000 تومان
ادامه + دانلود
 اين پايان نامه در حال حاضر در شش فصل تنظيم گرديده است كه در فصل اول خلاصه اي از وضعيت شركت ماژين صنعت و در فصل دوم تئوريها ونظريه هاي برنامه ريزي احتياجات مواد mRp آورده شده است. در فصل سوم اين پايان نامه سعي كرده ام يك سري تئوريهاي با توجه به فرآيند توليد به قسمت فعاليت شخص جاي دهم بيشتر مطالب اين فصل با استفاده از مطالعات فعاليت هايي در اين زمينه گردآوري شده است فصل چهارم اشاره به وضعيت كارخانه در مورد موضوع بحث برنامه ريزي احتياجات دارد.فصل پنجم به مقايسه تئوريهاي با عملكرد كارخانه اشاره مي ...
قیمت : 6000 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه : نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است.و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست .كنترل اداره ، بايد طوري تعبيه شود كه بتوان به آساني ، اعمال و فعاليتهاي اداره را با قوانين ،روشهاو خط مشيهائي كه از طرف هيئت حاكمه و قدرت سياسي وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجراي آن اطمينان حاصل كرد .
قیمت : 2900 تومان
ادامه + دانلود
چكيده: امروزه سازمان ها بعنوان سيستم هاي اجتماعي مطرح مي باشند و جوامع فعلي بشري را جامعه سازمان ها ناميده اند. جامعه اي مالا مال از تحولات و دگرگوني ها كه ريشه در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در فن‌آوري و علوم دارد. وجود اين تغييرات سريع در محيط حاكي از آن است كه تنها با اتكاء به تجربيات فردي نمي توان به مديريت كار و بهره وري سازماني دست يافت. تضمين حيات و بقاي سازمان ها در چنين محيطي نيازمند يافتن راه حل ها و روش هاي جديد مقابله با مشكلات است كه به نوآوري، توليد محصولات، ارائة خدمات و فرآيندهاي ...
قیمت : 2900 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه مدیریت پروژه در زمینه‌های گوناگون کاربردی شامل ساختمان سازی،مهندسی ودفاعی گسترش یافته است. در ایالات متحده آمریکا،پدر مدیریت پروژه، هنری گانت (HenryGant)است که به عنوان پدر علم برنامه ریزی و روشهای کنترل نیز شناخته شده است. شهرت اوبه چند عامل بستگی داشته است: اول به خاطراستفاده از چارت گانت که یکی ازابزارهای کنترل پروژه محسوب می‌شود.دوم به خاطر همکاری با Fredrick Winslow Taylor درتئوری علمی مدیریت ودر نهایت شهرت اوبه علت مطالعاتش برروی کار ومدیریت ساختمان کشتی نیروی دریائی بوده است.اودربسیاری ازموارد از جمله استفاده از ساختار دسته بندی کسب و کار(WBS)وهمچنین تخصیص منابع پیشگام بوده است.
قیمت : 9900 تومان
ادامه + دانلود
مقدمه: رويدادهاي مهم دهه هاي اخير جهان ازنظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي و انساني نشان مي دهد که جوامع بشري پيوسته دستخوش حوادث طبيعي يا تمايلات مخرب انسانها که بـــاعث بروز بحرانهاي گوناگون مي شود، بوده است. روزي نيست که اخبار مربوط به بحرانهاي کوچک و بزرگي که در گوشه و کنار دنيا رخ مــي دهد در وسايل ارتباط جمعي منعکس نشود اين بحرانها ممکن است تا آنجا پيش برود که منافع داخلي و خارجي جوامع و يا اعتبار يک سازمان بزرگ را موردتهديد قرار دهد. انفجار سفينه هوايي چلنجر در سال 1986، به گل نشستن کشتي نفتکش VALDEZ - 1989 که ...
قیمت : 9900 تومان
ادامه + دانلود