پیغام سیستم :

5000-515-599 سامانه پیام کوتاه

sing
دسته بندی :

با سلام .
سیستم هوشمند همکاری در فروش فایل نیک همکار در سال 1392 طراحی و تاسیس گردید . هدف از ارائه این طرح ایجاد کسب و کار واقعی از اینترنت می باشد .

نیک همکار با گروه پارسیان مقاله همکاری مستقیم دارد و تمامی فایل موجود توسط متخصصین این گروه مطالعه و بررسی شده است .