sing
رشته : حسابداری PROFESSIONAL ETHICS AND INTEGRITY-A MANAGEMENT ACCOUNTANT’S PERSPECTIVE   دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد   مقاله براین فرض استوار است که اخلاق و صداقت مفاهیم   تنها در کتاب های درسی و کد شرکت های بزرگ وجود ندارد  ، این ارزش ها ریشه در ذهن و قلب و مغز ما دارند ، و به عنوان موارد ضروری و اجتناب ناپذیر به عنوان هوا مورد استفاده قرار می گیرد . در این زمینه، نقل قول می کنم ، که  رهبر بزرگ رویایی لی کوان یو گفت که: "ما لازم نیست که به وکلا و ...
قیمت : 13000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : پزشکی  Clinical Validation of Integrated Nucleic Acid and Protein Detection on an Electrochemical Biosensor Array for Urinary Tract Infection Diagnosis دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد   چکیده سابقه و هدف: عفونت دستگاه ادراری (UTI) یک عفونت رایج به شمار می آید و برای مراقبت های بهداشتی قابل توجه است، اما تشخیص قطعی آن را می توان به چالش کشید . نیاز به یک روش سریع، حساس و قابل اعتماد تحلیلی است که می تواند تشخیص زود هنگام عفونت ادراری  را به ما دهد  و کاهش آنتی بیوتیک های غیر ضروری وجود دارد. شناسایی ...
قیمت : 13000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : پزشکی / داروسازی Vaccine Development Using Recombinant DNA Technology دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد   چکیده توسعه واکسیناسیون به عنوان یک ابزار در مبارزه با بیماری در پتانسیل منجر به مبارزه با تقریبا تمام عوامل عفونی مؤثر بر مردم و حیوانات شده است . هدف نهایی واکسیناسیون   القای پاسخ ایمنی است ،  که پس از آن عامل عفونی را  به رسمیت می شناسد و مشکلات این بیماری را نشان می دهد . تهدید بهداشت عمومی کنونی ناشی از گسترش بالقوه عوامل بیماری بسیار عفونی بین حیوانات و انسان، و همچنین به ...
قیمت : 15000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : کشاورزی Biofunctionalization of nanoparticle assisted mass spectrometry as biosensors for rapid detection of plant associated bacteria دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد چکیده این مطالعه برای استفاده از لیزر هم دفع و یونیزاسیون ماتریس به کمک طیف سنجی جرمی پرواز (MALDl-TOF) به عنوان بیوسنسور برای تشخیص گیاه همراه باکتری (PAB) جدا شده از خاک rhizospheric و ریشه مورد توجه قرار می گیرد . تشخیص سریع باکتری از طریق یونیزاسیون ذرات و  روش غنی سازی با استفاده از کلاس IgG عاملدار پلاتین نانوذرات (LGG-PT نانوذرات) MALDl- TOF MS انجام می شود و ...
قیمت : 8000 تومان
ادامه + دانلود
ترجمه مقاله معماری، گردشگری و توسعه پایدار در منطقه دورو رشته : معماری - گردشگری Architecture, tourism and sustainable development for the Douro region   دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد چکیده ما ادعا می کنیم که ساخت و ساز پایدار و معماری نقش مهمی در دستیابی به گردشگری و پتانسیل کامل برای حفاظت و توسعه منطقه دورو، با ظرفیت بع رسمیت شناخته شده برای رشد گردشگری دارند . ساختمان هایی که باعث اشغال گردشگری می شوند ، ممکن است، شامل مصرف اضافی از انرژی و منابع طبیعی شود ، زمانی که به سطح ...
قیمت : 7000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : بهداشت - آی تی  Modelling and implementing Electronic Health Records in Denmark. دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده استراتژی بهداشت IT دانمارک اشاره می کند که یکپارچگی بین سیستم های پرونده الکترونیکی سلامت (EHR) دارای اولویت بالا است. شرط لازم برای ادغام واقعی و ایجاد قابلیت همکاری ارائه شرایط موجود از محتوای داده ها و مدل های اطلاعات است. انجمن ملی بهداشت کار بر روی یک مدل مشترک برای EHR، اما هنوز به طور کامل توسعه یافته نیست. در همان زمان چند پروژه توسعه و پیاده سازی در حال وقوع ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
رشته: مدیریت  Prior ties and trust development in proj ect teams - A case study from the construction industry دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده مدت زمان محدود و محدودیت های زمانی بالایی رو به رو پروژه ممکن است با چالش به توسعه روابط در تیم های پروژه کار روبه رو شود  . روابط می تواند توسط سابقه تعاملات قبل و روابط بین اعضای تیم   تحت تاثیر قرار گیرد . توسعه اعتماد بسیار مهم بوده ،  اما به چالش کشیدن در زمینه عملکرد متقابل تیم های پروژه و روابط قبل از ...
قیمت : 24800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : معماری - هنر Designing in the absence of sight: Design cognition re-articulated دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   با شروع از مطالعه یک معمار که در غیاب دید طراحی انجام می شود ، ما به سوال هایی جواب می دهیم ، تا حدی که  دیدگاه های متداول طراحی ممکن است با موارد مفصل جایگزین تکمیل شود . در انجام این کار، ما به درک شناختی شناخت انسان با توجه به محققان طراحی ، تفکر بصری "نقطه، و کنتراست می رسیم ،  این با درک واقع بیشتر از شناخت انسان، ...
قیمت : 19800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : پل سازی - عمران  Comparison of Two Evolutionary Algorithms for Optimization of Bridge Deck Repairs دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: اولویت بندی عرشه پل ها برای مقاصد تعمیر و نگهداری و تعمیر شامل تصمیم گیری های مربوط به استراتژی های تعمیر در سطح پروژه و همچنین انتخاب در سطح شبکه پل   می باشد ، که بیشترین بازده بودجه دوباره جفت را خواهد داشت . این تصمیمات، با این حال، نشان دهنده مسائل بهینه سازی پیچیده ای است که سنتی بهینه سازی تکنولوژی تکنیک اغلب قادر به حل آن ...
قیمت : 18000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت - مالی  Probabilistic Evaluation of Cost Performance Stability in Earned Value Management دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: اعتبار از عملکرد هزینه تجزیه و تحلیل و پیش بینی برای کنترل موثر از پروژه های ساختمانی بستگی به ثبات شاخص عملکرد هزینه (CPI) به عنوان یک شاخص پیشرو عملکرد آینده  دارد . این مقاله یک مدل تحلیلی مبتنی بر شبیه سازی می باشد ، احتمال این که شاخص تورم مصرف کننده از یک پروژه منحصر به فرد در طول مدت زمان پروژه پایدار شود در یک زمان خاص ارزیابی ...
قیمت : 23000 تومان
ادامه + دانلود