sing
رشته : نانو  Evidence based green synthesis of nanoparticles دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده امروزه فناوری نانو رشد کرده و  به یک میدان تحقیقاتی مهم در تمام موارد  از جمله شیمی دارویی تبدیل شده است . اندازه، جهت و خواص فیزیکی نانوذرات گزارش شده و  برای تغییر عملکرد از هر گونه مواد نشان داده شده است. برای چندین سال، دانشمندان به طور مداوم بررسی روش های مختلف مصنوعی را برای  سنتز نانوذرات داشته اند . در مقابل، روش سبز سنتز نانوذرات آسان، کارآمد، و سازگار با محیط زیست در مقایسه ...
قیمت : 12800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت - مهندسی راه  Optimizing Bridge Network Maintenance Management under Uncertainty with Conflicting Criteria: Life-Cycle Maintenance, Failure, and User Costs دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: در طول دهه گذشته، انواع روش های مدیریت تعمیر و نگهداری پل توسعه یافته اند و هزینه موثر تخصیص بودجه های محدود برای وخامت پل بزرگراه برای بهبود عملکرد و گسترش طول عمر را داشته ایم . در اغلب پژوهش و عمل موجود، با این حال، پل ها به صورت جداگانه به جای قطعات در مجموع به عنوان جدایی ناپذیر از یک شبکه حمل و ...
قیمت : 18900 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت  Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده اهداف: هدف مطالعه کنونی تایید نقش میانجی رضایتمندی از شغل در روابط بین درک مسئولیت سازمانی و شرایط امن و برجسته سازی ابعاد شرایط امن بر ابعاد مسئولیت سازمانی است. مشارکت کننده ها : مطالعه کنونی ایجاد داده های جمع آوری شده از ۱۴۷ مشارکت کننده از سیستم سلامت است. روش شناسی: طرح استفاده شده در مطالعه نوسنجی، نوع همبستگی درون گروهی پیش بینانه بود. نتایج: رضایتمندی از شغل میانجی جزئی در ...
قیمت : 14800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : پزشکی  Liquid chromatographic determination ofcis-platin as platinum(II) in pharmaceutical preparation, serum and urine samples of cancer patients دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده روش اسپکتروفتومتری و کارایی مایع کروماتوگرافی (HPLC) برای تعیین سیس پلاتین و کربوپلاتین بر اساس مشتق پیش ستون پلاتین (II) با ۲ استیل پیریدین -۴-فنیل-۳- ﺛﯿﻮﺳﯿﻤﯿﻜﺮﺑﺎزون توسعه یافته است . این مجموعه در کلروفرم با جذب مولی ۲٫۲ X 104 L مول ۱ سانتی متر-۱ در ۳۸۰ نانومتر استخراج شده است . این مجموعه شسته از Phenomenex ستون C-18 (150 میلی متر × ۴٫۶ میلی متر ID) ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : ریاضی  Stability of backward di erentiation formulas for Volterra integro-di erential equations دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ثبات عددی از روش مشتق برگشتی برای سیستم های خطی ولترا معادلات انتگرال با هسته پیچیدگی و هنجار لگاریتمی غیر مثبت بوده و  مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . کلمات کلیدی: ثبات؛ فرمول مشتق برگشتی؛ معادلات انتگرال مقدمه تجزیه و تحلیل پایداری روشهای عددی برای ولترا انتگرال و انتگرال معادلات دیفرانسیل هنوز با مشکلاتی همراه است  . یعنی، با توجه به دلایل ذاتی مشتق گیری، حتی ساده ترین روش های عددی اعمال شده ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : روانشناسی - بازاریابی  How the influence of the implicit power motive on negotiation performance can be neutralized by a conflicting explicit affiliation motive دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ما تأثیر انگیزه قدرت ضمنی بر عملکرد مذاکره را مورد بررسی قرار داده ایم . به علاوه، ما مفهوم طولانی داریم ،  که نفوذ انگیزه ضمنی تحریک را می تواند با یک انگیزه صریح متضاد خنثی بررسی کند . در دو آزمایش با نمونه دانش آموز، شرکت کنندگان در مذاکرات حقوق و دستمزد شبیه سازی شده در مقابل یک حریف ...
قیمت : 12000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : روانشناسی  Explaining workplace delinquency: The role of Honesty–Humility, ethical culture, and employee surveillance دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده در این تحقیق اثرات شخصیت و ویژگی های سازمانی بر بزهکاری محل کار مورد بررسی قرار گرفت. در یک نمونه از ۴۵۵ نفر از طیف گسترده ای از سازمان ها، دو ویژگی های شخصیتی، HEXACO صداقت-فروتنی و وظیفه شناسی، و دو ویژگی سازمانی، فرهنگ اخلاقی و نظارت کارمند، مقدار قابل توجهی از واریانس در بزهکاری در محل کار است. هیچ اثر متقابل بین شخصیت و شیوه های سازمانی در توضیح ...
قیمت : 16 تومان
ادامه + دانلود
رشته : روانشناسی - روانپزشکی   Predictors of suicidal thoughts: Mood instability versus neuroticism Personality and Individual Differences 51 (2011) 1034–۱۰۳۸ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده رواننژندی شخصیت صفت پیش بینی افسردگی و خودکشی افکار، روان نیز به بی ثباتی خلق و خوی (M) L در بیماران مبتلا به افسردگی است که این مطالعه با هدف بررسی مرتبط است (الف ) آیا پیش بینی افکار خودکشی در افراد افسرده و (ب) رابطه ای  از میلی لیتر به روان رنجوری، همه در  ۱۲۹ بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (مصاحبه MINI) در میلی لیتر ...
قیمت : 14800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : روانشناسی Remarriage after divorce and depression risk Social Science & Medicine 141 (2015) 109e114 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ازدواج با میزان افسردگی در مقایسه با مردان همراه است، ما با هدف بررسی   ازدواج مجدد بعد از  طلاق نیز خطر ابتلا به افسردگی را کاهش داده ایم و  مقایسه شده است. اطلاعات ثبت نام سوئد همراه با تعریف یک گروه از مردان است ، که بین سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ به دنیا آمده اند و تحت یک ارزیابی خدمت سربازی اجباری در نوجوانان استفاده می شد. این مطالعه ...
قیمت : 15800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران  Original Research Paper Sensitivity analysis of longitudinal cracking on asphalt pavement using MEPDG in permafrost region سال انتشار:۲۰۱۵ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده ترک های طولی یکی از تنگیهای مهم آسفالت در مناطق پرمافراست است. تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی برای آسفالت می تواند  برای مطالعه تاثیر هر پارامتر در ترک های طولی استفاده شود ، که می تواند به بهینه سازی طراحی ساختار پیاده رو کمک کند . در این مطالعه، ۲۰ بخش آزمون بزرگراه چینگهای تبت برای  تجزیه و تحلیل حساسیت ترک های طولی در پارامتر ...
قیمت : 12000 تومان
ادامه + دانلود