sing
رشته : عمران - بتن  The Influence of Stabilizing Additives on Physical and Mechanical Properties of Stone Mastic Asphalt Concrete Procedia Engineering 117 ( 2015 ) 376 – ۳۸۱ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده با فرض این که فرآیند تشکیل ساختار بنه سنگ آسفالت (SMA)، و در نتیجه، عملکرد فیزیکی و مکانیکی آن، تا حد زیادی توسط تعامل قیر با ثبات سطح مواد افزودنی تحت تاثیر قرار می گیرد  ، و از  لحاظ نظری تایید شد و از لحاظ تجربی از الیاف پلی آمید می باشد  و  واکنش به چسب آلی ...
قیمت : 8700 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران - بتن  The impact of one-, two- and three-component hydraulic road binder on the properties of the hydraulically bound mixture Procedia Engineering 108 ( 2015 ) 116 – ۱۲۳ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده این مقاله نتایج حاصل از آزمون را بر اساس جاده مورد استفاده در ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری از جاده ها تثبیت کرده و با کلاسور هیدرولیک ارائه شده است. سیمان پرتلند سیمان CEM 32.5 R، بستر سیال خاکستر احتراق (PF) و گرد و غبار کوره سیمان (CKD) می باشد : هفت ...
قیمت : 10800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمران  Feasibility study of tar sands conditioning for earth pressure balance tunnelling Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 7 (2015) 684e690 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده این مقاله نتایج حاصل از تست آزمایشگاهی در مورد امکان تهویه خاک برای تعادل فشار زمین (EPB) هنگام حفاری در شن و ماسه تار است، که یک ماده طبیعی هرگز در این رابطه مورد مطالعه ارائه نشده است. تست آزمایشگاهی انجام شده   در روش و روش های مورد استفاده در مطالعات قبلی با انواع مختلف خاک است، اما برای این ماده پیچیده ...
قیمت : 10800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : مدیریت آموزشی - روانشناسی -علوم تربیتی  Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education International Journal of Educational Research 75 (2016) 146–۱۵۸ دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده خودکارآمدی و جهت گیری هدف متغیرهای مهم بر رفتار یادگیری دانش آموزان  می باشند . بررسی رابطه بین این متغیرها و اثر آنها بر رفتار در طول زمان یادگیری، طراحی گروه غیر معادل آزمون-پس آزمون با سه اندازه گیری های مکرر استفاده شد. در طول یک دوره ۸ هفته، دانش آموز خودکارآمدی، جهت گیری هدف، و رفتار ...
قیمت : 20800 تومان
ادامه + دانلود
رشته :مدیریت آموزشی - روانشناسی  How children construct literacy: Piagetian perspective April 30, 2014 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده: برای قرن ها، مربیان فرض کرده اند که کودکان برای کسب دانش ، تحت تاثیر شرایط محیطی هستند . این   تا سال ۱۹۷۰ ادامه داشت ،  که محققان شروع به تحقیق در مورد ماهیت سیستم خواندن و نوشتن کودکان کردند . روانشناس تعجب  می کنند ، که چگونه کودکان سواد می آموزند ، چه عملکردهایی باعث می شود ، که  کودکان اعتقاد  به سواد در زندگی خود داشته باشند ، و چگونه ...
قیمت : 15800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : برق Arctan Power–Frequency Droop for Improved Microgrid Stability IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 28, NO. 8, AUGUST 2013 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   چکیده این ریزشبکه است که معمولا برای یک اندازه، شبکه نسل توزیع محلی نسبتا کم استفاده می شود ، که تا حد زیادی مستقل خواهد بود (یعنی بدون اتصال به شبکه.) محفوظ روش کنترل جریان قدرت رایج ترین استفاده در یک ریزشبکه مستقل یک تکنیک شناخته شده به عنوان قدرت و افت فرکانس است . در این مقاله مفهوم استفاده از یک arctan تابع برای مشخصات ...
قیمت : 19800 تومان
ادامه + دانلود
رشته : شیمی Image Analysis Quantification of Sticking and Picking Events of Pharmaceutical Powders Compressed on a Rotary Tablet Press Simulator Received: 13 December 2012 /Accepted: 3 May 2013 / Published online: 25 June 2013 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.   تمرکز با تنظیم ارتفاع دوربین با کمک سیگنال تمرکز اولتراسونیک انجام شده است . تعادل رنگ سفید برای "تعادل رنگ سفید اتوماتیک" WB راه اندازی شد، و فایل ها  حاصل تصاویر JPEG 12MPx بودند. در نهایت، تایمرها برای جلوگیری از حرکات دوربین در طول قرار گرفته اند و استفاده شده اند ...
قیمت : 15000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمومی Chapter 6 A Model of International Consumer Behavior دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. فصل ۶ برای بازاریابان هیچ راهی برای اغراق   و اهمیت رفتار درک مصرف کننده وجود ندارد. مصرف کنندگان به همان شیوه در بازارهای مختلف جهان رفتار نمی کنند . باید دانست که نقش کلیدی بازاریابی و دلیل آن مشکلات را حل میکند ، مصرف کننده   افزایش کیفیت زندگی را خواهد داشت و  در غیر این صورت بازاریابی مورد نیاز خواهد بود . اگرچه تعداد بسیار زیادی از مطالعات مربوط به مصرف کننده و رفتار وجود داشته ...
قیمت : 10000 تومان
ادامه + دانلود
رشته : عمومی  Chapter 5 Different Classification and Analysis of Cultures دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. فصل ۵ طبقه بندی متفاوت و تجزیه و تحلیل فرهنگ ها بحث ما ۴ مورد از تلاش های اصلی تاریخی را برای درک و توضیح شرایط خاص فرهنگها و پیامدهای آن بر رفتار مصرف کننده در بر می گیرد .  این تلاش ها توسط Riesman، Hofstede و Brislin ارائه شده است . اگرچه این چهار روش برای تجزیه و تحلیل فرهنگ متفاوت هستند، و  به شرح زیر دیده می شود، آنها مجبور به جدایی کامل  از ...
قیمت : 17000 تومان
ادامه + دانلود
رشته :مدیریت -بازاریابی  Falling in love with brands: a dynamic analysis of the trajectories of brand love Springer Science+Business Media New York 2014 دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده : این مقاله یک مطالعه طراحی شده برای بررسی و نقشه مدار عشق نام تجاری است  . مصرف کنندگان تجربه مربوط به شروع و تکامل روابط خود را با نام تجاری دوست داشتنی خود توصیف می کنند . از شرکت کنندگان خواسته شد به صورت گرافیکی این دوره از احساسات خود را برای  نام تجاری   بیشتر دوست داشتنی  خود ردیابی نمایند  و به ...
قیمت : 16000 تومان
ادامه + دانلود