sing
رشته : اقتصاد/ حسابداری / امور مالی Taiwan stock investment with gene expression programming دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده : در این مقاله، ما برای اولین بار برخی از استراتژی های تجارت خوب از مجموعه های تاریخی و اعمال آنها را در آینده  یافته ایم . این استراتژی های سودآور هستند و توسط برنامه نویسی بیان ژن (GEP)، که شامل برخی از شاخص های فنی سهام شناخته شده  می باشد به عنوان ویژگی های آموزش  ارائه می شوند . مجموعه داده های ما جمع آوری 100 سهام با سرمایه بالا از شرکت های ذکر شده  در بازار سهام تایوان می ...
قیمت : 10800 تومان
ادامه + دانلود