sing
رشته :مدیریت  Journal of Business Research 64 (2011) 39–۴۴ Investigating mediators between corporate reputation and customer citizenship behaviors دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده آخرین تحقیقات شهرت شرکت برای مشتریان به عنوان یک گروه ذینفعان مهم بوده و بر آن تمرکز دارند . نویسندگان فرض می کنند که موارد مبتنی بر شهرت شرکت (CBR) ممکن است بر رفتار شهروندی مشتری (CCB) و هر دو مورد تعهد و وفاداری واسطه رابطه CBR-CCB تاثیر بگذارد  و آزمایش از فرضیه یک نمونه از ۵۸۳ مشتریان خدمات ارزیابی اعتبار شرکت های خدمات خواهد بود . این ...
قیمت : 12800 تومان
ادامه + دانلود